8 września 2016

Organizatorzy

dema-mniejsze-na-strone

DEM’a Promotion Polska to jedna z największych i najdłużej działających agencji marketing services w Polsce. Specjalizuje się we wsparciu sprzedaży, budując swoją pozycję na polskim rynku od 1995 roku. W ofercie firmy znajdują się m.in. organizacja eventów, merchandising, promocja sprzedaży, badania. Ponad 22-letnie doświadczenie pozwoliło na wnikliwe poznanie mechanizmów rynkowych oraz stworzenie skutecznych i sprawdzonych metod oraz standardów pracy. Wszelkie działania i procesy dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań Klientów, które następnie realizowane są w oparciu o rzetelną analizę rynku.

Codziennie do pracy z DEM’a PP przystępuje ponad 1500 przeszkolonych osób w charakterze audytorów, merchandiserów, hostess, koordynatorów, prowadzących projekty.

Poza działalnością biznesową DEM’a Promotion Polska wspiera sportowców, przede wszystkim młodych pięściarzy, a także jest inicjatorem i koordynatorem kampanii społecznej „Pięściarze bokserom i nie tylko” mającej za zadanie edukację w zakresie właściwego traktowania zwierząt.

Więcej informacji na temat DEM’a Promotion Polska na: dema.com.pl

 

 

sprzymierzeni-z-grom-1-mniejszy-na-strone

Działalność Fundacji kierowana jest do funkcjonariuszy służb mundurowych w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz członków ich najbliższych rodzin, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą/pracą znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, materialnej, zawodowej).

Zakres pomocy obejmuje różne dziedziny życia osobistego i zawodowego funkcjonariuszy.
Fundacja zapewnia swoim podopiecznym wsparcie medyczne, psychologiczne, prawne i socjalne, a także pomaga w wyrównywaniu szans na rynku pracy.

W przypadku osób poszkodowanych na służbie, organizujemy i koordynujemy pomoc medyczną i finansową. Pomagamy w dostępie do lekarzy specjalistów, transporcie do szpitala, wspieramy poszkodowane rodziny.

Ważnym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Podejmujemy współpracę w zakresie bezpieczeństwa z organami administracji rządowej i innymi organizacjami pozarządowymi.

Organizujemy szkolenia, warsztaty i inne spotkania o charakterze naukowym z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa, obrony ludności i zagrożeń terrorystycznych. Planujemy działalność patriotyczno-edukacyjną młodzieży.

Fundacja jest otwarta na współpracę z różnymi organizacjami (krajowymi i międzynarodowymi) o podobnych celach.

Więcej informacji na temat Fundacji Sprzymierzeni z GROM na: https://fundacja-sprzymierzeni.pl/